Muistilista

  • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Tuotteiden varoitusmerkit

Tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä löydät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Helposti syttyvät aineet ja seokset

Hapettavat aineet ja seokset

Syövyttävät aineet ja seokset, vakavan silmävaurion aiheuttavat aineet ja seokset

Iho-, silmä tai hengitystieärsytystä aiheuttavat aineet ja seokset, ihonherkistäjät, haitalliset aineet ja seokset

Hengitystieherkistäjät, elinvaurioita aiheuttavat aineet ja seokset

Ympäristölle vaaralliset aineet ja seokset

Painekaasut, nesteytetyt kaasut

Jaa tämä sivu
Mediataivas