Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                               
Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
                                       
                                   
                               

Erihyd Forte
Desinfektioaine

Käyttövalmis glutaarialdehydipohjainen desinfektioaine puhdistetuille välineille, erityisesti herkille materiaaleille, optiikoille, endoskoopeille ja suun terveydenhuollon proteettisille töille.

Käyttökohteet

Puhdistettujen välineiden desinfiointi. Välineistön sterilointia korvaava desinfektio silloin, kun muut menetelmät eivät ole saatavilla tai mahdollisia. Erityisesti kuumuudelle herkät materiaalit ja instrumentit: Endoskopiavälineistö, jäykät ja taipuisat optiikat, kumi- ja muovivälineistö, suun terveydenhuollon protetiikka.

Pakkauskoko Tuotekoodi GTIN
3 x 5 l 8129 6417964081299
pH 6,5

Tuoteominaisuudet

Käyttö- ja annostusohje

Käyttöohjetaulukko. Upota pestyt välineet desinfektioaineeseen. Käytä kannellista liotusastiaa. Vaikutusajan päätyttyä huuhdo ja kuivaa välineet huolellisesti.

Huomioitavaa

Samaa desinfektioaineliuosta voi käyttää kuukauden ajan, mikäli se säilyy silmämääräisesti puhtaana. Vaihda likaantunut liuos. Tarkista käyttötilanteissa, että desinfioitavat instrumentit peittyvät kokonaan ja aine pääsee vaikuttamaan mahdollisiin kanaviin, sisäosiin ja kaikille pinnoille.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas, kellertävä neste, ominainen tuoksu

pH

Tuotteen pH 6,5 (neutraali)

Varastointi

Huoneenlämmössä 3 v. valmistusajankohdasta.

Valmistusmaa

FINLAND

Mihin perustuu desinfektioaineen teho, joka säilyy aktiivisena kuukauden ajan?

Onko ainetta, jossa hammaslääkärin ottamat jäljennökset liotetaan?

Onko Erihyd Forte oikea aine hammashoitolan alginaattien desinfektioon ennen lähettämistä eteenpäin teknikolle?

Bronkoskoopin käsinpesu ja desinfektio-ohjeistusta?

Kuinka käytän Erihyd Fortea jalkojenhoitoinstrumenteille? Miten käytetty aine tulisi hävittää?

Miten Erihyd Forte voi säilyä käyttökelpoisena jopa 1 kk?

Tyhjän pakkauksen hävitysohjeet

Löydät hävitysohjeen koodin etiketissä olevasta merkistäKiiltoCleanilla on tuotepakkauksissaan merkki, joka viittaa suositusohjeeseen tuotejäännöksen ja tyhjän tuotepakkauksen hävityksestä. Ohjeet on laadittu pakkausmateriaalin ja tuotetyypin mukaan, kullekin tyypille on oma hävitysohjeensa.

Lisätiedot:
1. Kunnallinen jätehuoltoviranomainen
2. KiiltoClean Oy / tuoteneuvonta

DI/M
Kuivunut tuote on yleensä kaatopaikkakelpoista tavanomaisen yhdyskuntajätteen mukana. Nestemäinen tuote hävitetään jätehuoltoviranomaisen hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle.

EWC-jätekoodi 080410 - muut kuin nimikkeessä 080409 mainitut liima- ja tiivistysmassa jätteet. EWC-jätekoodi 080112 - muut kuin nimikkeessä 080111 mainitut maali- ja lakkajätteet.

LI/M
Pienet määrät tuotetta kuivatetaan ulkoilmassa kuiviin. Suuret määrät toimitetaan kunnalliseen ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan tai Ekokem Oy:lle. Ei saa päästää viemäriin. Tyhjät,kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle.

EWC-jätekoodi 070704 - muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset.

P1/K
Pienet määrät tuotetta voidaan toimittaa kaatopaikalle. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P1/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P2/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P3/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Tuotetta ei saa neutraloida hapolla. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P4/Am
Tuote hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin. Tyhjät, paineettomat astiat voidaan toimittaa pienmetallikeräykseen. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

PL/A
Tuote ja pakkaus toimitetaan sekajätteeseen.

EWC-jätekoodi 200130 - muut kuin nimikkeessä 200129 mainitut pesu- ja puhdistusaineet.

Varoitusmerkit

Tuotteen varoituslausekkeet

H302+H332, H315, H317, H318, H334, H335, H412, P233, P261, P280, P305, P313, P338, P351, P403

Haitallista nieltynä tai hengitettynä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä tiiviisti suljettuna. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, silmiensuojainta /kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Hakeudu lääkäriin. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Ympäristövaikutukset

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta. Tuotetta ei saa päästää suoraan ympäristöön. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.

Standard Post with Image

Toimiva kokonaisratkaisu hammashuollon hygieniaan

Standard Post with Image

Toimiva kokonaisratkaisu välinehuollon hygieniaan

Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte Tuotetiedote (GB)

Erihyd Forte Tuotetiedote (SE)

Erihyd Forte Käyttöturvatiedote (GB)

Erihyd Forte Käyttöturvatiedote (SE)

Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva
Standard Post with Image

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Erihyd Forte 5 L Desinfektioaine tuotekuva

Muita aiheeseen liittyviä tuotteita

© KiiltoClean Oy
PL 157, 20101 Turku
Puhelinvaihde: 0207 710 400 (arkisin 8-16)
Sähköposti: [email protected]

 

Tilauskeskus

Lähetä tästä sähköpostia tilauskeskukseen
Sähköposti: [email protected] (tilaukset)
Puhelinnumero: 0207 710 401 (arkisin 8-16)

 

Kuluttajaneuvonta

Lähetä tästä kysymys Kuluttajaneuvontaan
Puhelinnumero: 050 410 6145
(ti ja to klo 9.00-11.00)