Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                               
Erisan Des 500 Ml tuotekuva
                                               
Erisan Des 3 L tuotekuva
                                       
                                   
                               

Erisan Des
Desinfektioaine

Kvatti-amiini-fenoksietanolipohjainen desinfektioaine terveydenhuollon ja hammashuollon erityistarpeisiin: desinfioivaan puhdistukseen, instrumentti- ja välinedesinfektioon sekä eritetahradesinfektioon.

Käyttökohteet

Terveydenhuollon pintojen puhdistus ja desinfektio, instrumenttidesinfektio myös UÄ-pesulaitteissa, veri- ja eritetahradesinfektio. Suun terveydenhuollon hoitoyksiköt, välineet ja pinnat. Tuotekehitetty erityisesti lääkinnällisten laitteiden ominaisuudet huomioiden, soveltuu hyvin herkille materiaaleille: alumiini, kumi, erilaiset muovit.

Pakkauskoko Tuotekoodi GTIN
12 x 500 ml 8126 6417964081268
3 x 3 l 8127 6417964081275
pH 11

Tuoteominaisuudet

Käyttö- ja annostusohje

Käyttöohjetaulukko.

Huomioitavaa

Puhdas käyttölaimennos säilyy kaksi viikkoa. Käytetty liuos vaihdetaan tarvittaessa, vähintään kerran viikossa. Desinfektioaineille herkimmät materiaalit on suositeltavaa pyyhkiä käyttötiheyden mukaan viikottain tai työpäivän päätteeksi myös vedellä tai miedolla pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä. x

Ulkonäkö ja tuoksu

Kellertävä neste, ominainen tuoksu

pH

Tuotteen pH 11 (emäksinen)

Käyttöliuoksen pH 10 (heikosti emäksinen)

Varastointi

Huoneenlämmössä 3 v. valmistusajankohdasta. Varjeltava jäätymiseltä

Valmistusmaa

FINLAND

Hammashuollossa käytämme potilasvaihdossa Easydesiä ja loppupyyhintään Erisan Desiä (2%). Pitääkö päivän viimeisen potilaan lähdettyä ensin pyyhkiä Easydesillä ja sen jälkeen Erisan Desillä, vai riittääkö Erisan Des? Eli pitääkö loppupyyhintä tehdä kahdella eri aineella?

Mitä eroa käytännössä on Easydes- ja Erisan Des-puhdistusaineilla?  Jos puhdistusainetta käytetään lääkäreiden vastaanottohuoneissa sekä toimenpiteiden välillä, kumpaa suosittelette ja miksi?

Voiko Erisan Desiä käyttää hammaslääkärin potilastuolin pyyhintään? Tuoli on keinonahkainen ja halkeilee helposti.

Mihin perustuu desinfektioaineen teho, joka säilyy aktiivisena kuukauden ajan?

Onko Erisan Des 2 %:na liuoksena vaarallinen käsille? Tarvitsenko käsineet, kun pyyhitään esim. mammografioiden yhteydessä levy jokaisen asiakkaan jälkeen useita kertoja päivässä?

Millä aineella voi pestä ja desinfioida sairaalan silmäinstrumentteja?

Mitä ainetta suosittelisitte hammashuoltoon käytettyjen poranterien esidesinfektioon?

Millä aineella pyyhitään pöydät jotka tulevat leikkaussalista ottaen huomioon, että pöydällä ei ole eritetahroja?

Pitääkö Easydesiä ja Erisan Desiä käytettäessä käyttää nitriilikäsineitä?

Mikä olisi vaihtoehto korvalääkärien käyttämille välineille, nyt niitä liotetaan päivän aikana Klorilliliuoksessa ennen konepesua?

Mikä vaikutusaika tarvitaan hammashuollossa käytettävälle Erisan Des -aineelle?

Tehoaako Erisan Des EBSL:ään käytettäessä tuotetta klooria kestämättömien välineiden desinfektioon?

Soveltuuko Erinox jalkojenhoitovälineiden desinfiointiin? Miten ko. aine vaikuttaa sieniin? Onko tuotteella desinfioivia ominaisuuksia?

Korvaako Erisan Des kloorin myös eritetahrojen osalta?

Olen ohjeistanut eritetahradesinfektion kloorin (normaalin mukaan 500 ppm ja 5000 ppm) yleisen käytön mukaan Klorillilla. Mitä muita aineita suosittelette eritetahradesinfektioon?

Tehoaako Erisan Des MRSA:han, ja jos, niin mikä on pitoisuus ja liotusaika? Kyseessä ovat välineet, jotka eivät kestä lämpödesinfektiota.

Kuinka estän sienitaudin pesimisen silikonisessa apuvälineessä?

Tyhjän pakkauksen hävitysohjeet

Löydät hävitysohjeen koodin etiketissä olevasta merkistäKiiltoCleanilla on tuotepakkauksissaan merkki, joka viittaa suositusohjeeseen tuotejäännöksen ja tyhjän tuotepakkauksen hävityksestä. Ohjeet on laadittu pakkausmateriaalin ja tuotetyypin mukaan, kullekin tyypille on oma hävitysohjeensa.

Lisätiedot:
1. Kunnallinen jätehuoltoviranomainen
2. KiiltoClean Oy / tuoteneuvonta

DI/M
Kuivunut tuote on yleensä kaatopaikkakelpoista tavanomaisen yhdyskuntajätteen mukana. Nestemäinen tuote hävitetään jätehuoltoviranomaisen hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle.

EWC-jätekoodi 080410 - muut kuin nimikkeessä 080409 mainitut liima- ja tiivistysmassa jätteet. EWC-jätekoodi 080112 - muut kuin nimikkeessä 080111 mainitut maali- ja lakkajätteet.

LI/M
Pienet määrät tuotetta kuivatetaan ulkoilmassa kuiviin. Suuret määrät toimitetaan kunnalliseen ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan tai Ekokem Oy:lle. Ei saa päästää viemäriin. Tyhjät,kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle.

EWC-jätekoodi 070704 - muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset.

P1/K
Pienet määrät tuotetta voidaan toimittaa kaatopaikalle. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P1/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P2/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P3/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Tuotetta ei saa neutraloida hapolla. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P4/Am
Tuote hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin. Tyhjät, paineettomat astiat voidaan toimittaa pienmetallikeräykseen. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

PL/A
Tuote ja pakkaus toimitetaan sekajätteeseen.

EWC-jätekoodi 200130 - muut kuin nimikkeessä 200129 mainitut pesu- ja puhdistusaineet.

Varoitusmerkit

Tuotteen varoituslausekkeet

H302, H314, H318, H400, P273, P280, P305, P308, P313, P338, P351

Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, silmiensuojainta /kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Ympäristövaikutukset

Käyttölaimennoksen valmistamista helpottaa 500 ml pullossa oleva mitta (kertapainallus 5 ml) .Käytä kannellista liotusastiaa välineliotuksessa. Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta. Norovirus ja Clostridium difficile epidemioissa suosittelemme käytettäväksi Klorilli- tai Erisan Oxy+ desinfektioainetta. Tuote on biologisesti hajoava. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.

Standard Post with Image

Toimiva kokonaisratkaisu hammashuollon hygieniaan

Standard Post with Image

Toimiva kokonaisratkaisu välinehuollon hygieniaan

Standard Post with Image

Yksi- ja kaksivaiheinen eritetahradesinfektio

Terveydenhuolto

Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des Tuotetiedote (GB)

Erisan Des Tuotetiedote (SE)

Erisan Des Käyttöturvatiedote (GB)

Erisan Des Käyttöturvatiedote (SE)

Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 500 Ml tuotekuva

Erisan Des 500 Ml tuotekuva
Standard Post with Image

Erisan Des 3 L tuotekuva

Erisan Des 3 L tuotekuva

Muita aiheeseen liittyviä tuotteita

© KiiltoClean Oy
PL 157, 20101 Turku
Puhelinvaihde: 0207 710 400 (arkisin 8-16)
Sähköposti: [email protected]

 

Tilauskeskus

Lähetä tästä sähköpostia tilauskeskukseen
Sähköposti: [email protected] (tilaukset)
Puhelinnumero: 0207 710 401 (arkisin 8-16)

 

Kuluttajaneuvonta

Lähetä tästä kysymys Kuluttajaneuvontaan
Puhelinnumero: 050 410 6145
(ti ja to klo 9.00-11.00)