Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
                                       
                                   
                               

Kiilto Antibact
Desinfioiva puhdistusaine

Desinfioiva puhdistusaine yleispuhdistukseen kaikille pinnoille. Runsas määrä pesuaktiiviaineita antaa hyvän pesutehon. Uudentyyppiset desinfioivat aineet ovat ympäristömyötäisiä. Tuote on turvallinen pinnoille ja käyttäjille. Hajusteeton ja väriaineeton.

Käyttökohteet

Pintojen desinfioivaan puhdistukseen suurkeittiöissä, sairaaloissa, liikuntatiloissa ym. laitoksissa.

Pakkauskoko Tuotekoodi GTIN
6 x 1 l 63071 6412600630718
3 x 5 l 63057 6412600630572
pH n. 12,5

Tuoteominaisuudet

Käyttö- ja annostusohje

Pinnat pestään, huuhdellaan ja tarvittaessa kuivataan. Annostelu: - Käsin suoritettavassa desinfioivassa pesussa 5-20 ml / 1 l vettä - Suihkupuhdistuslaitteella tai painepesurilla 0,5-2,0 % liuos - Vaativissa desinfektiokohteissa annostus 50 – 150 ml/ l.

Huomioitavaa

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Ulkonäkö ja tuoksu

Hajusteeton ja väriaineeton neste.

pH

Tuotteen pH n. 12,5 (vahvasti emäksinen)

Käyttöliuoksen pH n. 10 (heikosti emäksinen)

Varastointi

Säilytettävä yli + 5 ?C lämpötilassa. Säilyy 5 vuotta valmistuspäivästä.

Valmistusmaa

FINLAND

Miten voisi puhdistaa veneen juomavesitankin?

Mikä tuote sopii ravintolan jääpalakoneen puhdistamiseen ja desinfiointiin?

Minkälaista pesuainetta suosittelette koulun opetuskeittiön pöytäpintojen ja esimerkiksi leikkuulautojen desinfiointiin? Entä lattiakaivojen puhdistukseen?

Voiko Kiilto Antibactia valmistaa suihkepulloon, kauanko käyttöliuos säilyy? Mikä on oikea annostussuhde ja pitääkö liuos huuhdella pois?

Onko Erisan Oxy+ sopiva tuote kynsisienen mahdollisesti saastuttamien sukkien yms. tekstiilien desinfiointiin? Mitä tuotetta suosittelisitte pesutilojen, saunan ja kenkien desinfiointiin em. tarkoituksessa? Mistä tuotteitanne voi ostaa?

Olemme useampaan otteeseen ottaneet näytteitä salaattihuoneen pöydästä sekä laboratoriossa että omilla näytetikuilla. Näyte on jatkuvasti huono. Voiko pöytään pesiytyä jokin bakteeri?

Tyhjän pakkauksen hävitysohjeet

Löydät hävitysohjeen koodin etiketissä olevasta merkistäKiiltoCleanilla on tuotepakkauksissaan merkki, joka viittaa suositusohjeeseen tuotejäännöksen ja tyhjän tuotepakkauksen hävityksestä. Ohjeet on laadittu pakkausmateriaalin ja tuotetyypin mukaan, kullekin tyypille on oma hävitysohjeensa.

Lisätiedot:
1. Kunnallinen jätehuoltoviranomainen
2. KiiltoClean Oy / tuoteneuvonta

DI/M
Kuivunut tuote on yleensä kaatopaikkakelpoista tavanomaisen yhdyskuntajätteen mukana. Nestemäinen tuote hävitetään jätehuoltoviranomaisen hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle.

EWC-jätekoodi 080410 - muut kuin nimikkeessä 080409 mainitut liima- ja tiivistysmassa jätteet. EWC-jätekoodi 080112 - muut kuin nimikkeessä 080111 mainitut maali- ja lakkajätteet.

LI/M
Pienet määrät tuotetta kuivatetaan ulkoilmassa kuiviin. Suuret määrät toimitetaan kunnalliseen ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan tai Ekokem Oy:lle. Ei saa päästää viemäriin. Tyhjät,kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle.

EWC-jätekoodi 070704 - muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset.

P1/K
Pienet määrät tuotetta voidaan toimittaa kaatopaikalle. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P1/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P2/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P3/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Tuotetta ei saa neutraloida hapolla. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P4/Am
Tuote hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin. Tyhjät, paineettomat astiat voidaan toimittaa pienmetallikeräykseen. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

PL/A
Tuote ja pakkaus toimitetaan sekajätteeseen.

EWC-jätekoodi 200130 - muut kuin nimikkeessä 200129 mainitut pesu- ja puhdistusaineet.

Varoitusmerkit

Tuotteen varoituslausekkeet

H315, H318, H400, P273, P280, P305, P313, P338, P351

Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, silmiensuojainta /kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Hakeudu lääkäriin. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Ympäristövaikutukset

Tensidit ovat biologisesti nopeasti hajoavia jätevedenpuhdistuksessa.Muut raaka-aineet ovat ympäristömyötäisiä. Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää joko materiaalina tai energiana. Kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävää, valkaisematonta aaltopahvia.

Erik Mansikka: Työvälineiden desinfiointi ja kalamureke

Vuoden kokki 2013 Erik Mansikka opastaa työvälineiden desinfioinnissa ja tekee kalamureketta.

Erik Mansikka: Omavalvonta ja paistettu lohi

Vuoden kokki 2013 Erik Mansikka opastaa omavalvonnassa ja paistaa lohta.

Standard Post with Image

Turvallista hygieniaa jäätelokioskiin

Standard Post with Image

Keittiötaulu: Kaulauskone

Puhdistusohje

Standard Post with Image

Keittiötaulu: Pullanpyörityskone

Puhdistusohje

Standard Post with Image

Keittiötaulu: Jääpalakone

Puhdistusohje

Standard Post with Image

Keittiötaulu: Kuorima- ja pesukoneet

Puhdistusohje

Standard Post with Image

Keittiötaulu: Maidonjakelin

Puhdistusohje

Standard Post with Image

Keittiötaulu: Vihannesleikkuri

Puhdistusohje

Standard Post with Image

Keittiötaulu: Leikkelekone

Puhdistusohje

Standard Post with Image

KiiltoClean Fast Food Consept

Tehokas ja turvallinen tuotevalikoima Fast Food alan kohteisiin

Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact Tuotetiedote (SE)

Kiilto Antibact Tuotetiedote (GB)

Kiilto Antibact Käyttöturvatiedote (GB)

Kiilto Antibact Käyttöturvatiedote (SE)

Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva

Kiilto Antibact 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Kiilto Antibact 1 L tuotekuva

Muita aiheeseen liittyviä tuotteita