Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                               
Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
                                       
                                   
                               

Kiilto Kraft
Vahvasti emäksinen puhdistusaine

Vahvasti emäksinen yleispuhdistusaine rasvanpoistoon käsi- ja konemenetelmin. Tuote on vähävaahtoinen ja soveltuu erinomaisesti koneellisiin menetelmiin. Tehokas emulgoimaan öljymäistä ja kiinteää rasvaa. Myös nokilian poistoon pinnoilta, jotka eivät kestä natriumhydroksidia.

Käyttökohteet

Grillit, parilat, rasvasuodattimet, huuvat, rasvakeittimet sekä seinäpintojen ja lattioiden rasvakerrostumat ja nokilika. Sopii myös itsepesevien uunien puhdistusaineeksi.

Pakkauskoko Tuotekoodi GTIN
3 x 5 l 63099 6412600630992
pH n. 13

Tuoteominaisuudet

Käyttö- ja annostusohje

Yleispuhdistukseen 2 - 4 ml / 1 l, Rasvanpoistoon pinnoilta 20 ml / 1 l, Erityisen likaantuneille pinnoille sekä palaneen rasvan poistossa 50 - 100 ml / 1 l, Itsepesevien uunien puhdistuksessa käytetään sellaisenaan kevyesti likaantuneisiin uuneihin sekä päivittäin tehtävään normaalilikaisten uunien pesuun. Noudatettava laitevalmistajan ohjeita.

Huomioitavaa

Ympäristömerkitty, monipuolinen ja tehokas.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas neste

pH

Tuotteen pH n. 13 (vahvasti emäksinen)

Käyttöliuoksen pH n. 12 (vahvasti emäksinen)

Varastointi

Säilytettävä yli + 5 ?C:n lämpötilassa. Säilyy 5 vuotta valmistuspäivästä

Valmistusmaa

FINLAND

Tyhjän pakkauksen hävitysohjeet

Löydät hävitysohjeen koodin etiketissä olevasta merkistäKiiltoCleanilla on tuotepakkauksissaan merkki, joka viittaa suositusohjeeseen tuotejäännöksen ja tyhjän tuotepakkauksen hävityksestä. Ohjeet on laadittu pakkausmateriaalin ja tuotetyypin mukaan, kullekin tyypille on oma hävitysohjeensa.

Lisätiedot:
1. Kunnallinen jätehuoltoviranomainen
2. KiiltoClean Oy / tuoteneuvonta

DI/M
Kuivunut tuote on yleensä kaatopaikkakelpoista tavanomaisen yhdyskuntajätteen mukana. Nestemäinen tuote hävitetään jätehuoltoviranomaisen hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle.

EWC-jätekoodi 080410 - muut kuin nimikkeessä 080409 mainitut liima- ja tiivistysmassa jätteet. EWC-jätekoodi 080112 - muut kuin nimikkeessä 080111 mainitut maali- ja lakkajätteet.

LI/M
Pienet määrät tuotetta kuivatetaan ulkoilmassa kuiviin. Suuret määrät toimitetaan kunnalliseen ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan tai Ekokem Oy:lle. Ei saa päästää viemäriin. Tyhjät,kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle.

EWC-jätekoodi 070704 - muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset.

P1/K
Pienet määrät tuotetta voidaan toimittaa kaatopaikalle. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P1/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P2/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P3/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Tuotetta ei saa neutraloida hapolla. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P4/Am
Tuote hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin. Tyhjät, paineettomat astiat voidaan toimittaa pienmetallikeräykseen. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

PL/A
Tuote ja pakkaus toimitetaan sekajätteeseen.

EWC-jätekoodi 200130 - muut kuin nimikkeessä 200129 mainitut pesu- ja puhdistusaineet.

Varoitusmerkit

Tuotteen varoituslausekkeet

H290, H314, H318, P262, P280, P305, P308, P313, P338, P351, P405

Voi syövyttää metalleja. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, silmiensuojainta /kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Varastoi lukitussa tilassa.

Ympäristövaikutukset

Syövyttävää. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta

Erik Mansikka: Loppusiivous ja kokin tuhti iltapala

Vuoden kokki 2013 Erik Mansikka opastaa loppusiivouksessa ja tekee kokin tuhtia iltapalaa.

Erik Mansikka: Tiskikoneen käyttöä ja makaronilaatikko

Vuoden kokki 2013 Erik Mansikka opastaa tiskikoneen käytössä ja tekee makaronilaatikkoa.

Erik Mansikka: Parilan puhdistus ja ribsit

Vuoden kokki 2013 Erik Mansikka opastaa parilan puhdistuksessa ja tekee ribsejä.

Standard Post with Image

Keittiötaulu: Paistinpannu

Puhdistusohje

Standard Post with Image

Keittiötaulu: Rasvakeitin

Puhdistusohje

Standard Post with Image

Keittiötaulu: Rasvasuodatin

Puhdistusohje

Standard Post with Image

KiiltoClean Fast Food Consept

Tehokas ja turvallinen tuotevalikoima Fast Food alan kohteisiin

Puhtausklinikka - Joutsenmerkki ja puhdistusaineet

Tässä jaksossa keskustellaan siitä mitä Joutsenmerkki tarkoittaa puhdistusaineissa, mitä se merkitsee KiiltoCleanille ja miten kriteerien kiristyminen näkyy esimerkiksi tuotekehityksessä.

Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft Tuotetiedote (SE)

Kiilto Kraft Tuotetiedote (GB)

Kiilto Kraft Käyttöturvatiedote (SE)

Kiilto Kraft Käyttöturvatiedote (GB)

Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Kiilto Kraft 5 L tuotekuva

Muita aiheeseen liittyviä tuotteita

© KiiltoClean Oy
PL 157, 20101 Turku
Puhelinvaihde: 0207 710 400 (arkisin 8-16)
Sähköposti: [email protected]

 

Tilauskeskus

Lähetä tästä sähköpostia tilauskeskukseen
Sähköposti: [email protected] (tilaukset)
Puhelinnumero: 0207 710 401 (arkisin 8-16)

 

Kuluttajaneuvonta

Lähetä tästä kysymys Kuluttajaneuvontaan
Puhelinnumero: 050 410 6145
(ti ja to klo 9.00-11.00)