Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
                                               
Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
                                       
                                   
                               

Kiilto Oxy 300
Desinfektioaine

Käyttövalmis desinfektioaine pintojen ja eritetahrojen desinfektioon. Desinfektioteho on todennettu bakteereihin, viruksiin, sieniin, homeisiin ja itiöihin. Teho perustuu vetyperoksidin aiheuttamaan hapetusreaktioon.

Käyttökohteet

Soveltuu useimmille koville materiaaleille ja tekstiilipinnoille laitoksissa, kiinteistöissä, terveydenhuollon toimialueella, ammattikeittiöissä ja teollisuudessa. Soveltuu käytettäväksi pinnoille, välineille ja astioille myös elintarviketeollisuudessa.

Pakkauskoko Tuotekoodi GTIN
6 x 1 l 8070 6417964080704
1 x 5 l 80555 6417964483789
pH 2

Tuoteominaisuudet

Käyttö- ja annostusohje

Pintadesinfektio: Annostele liuos siivouspyyhkeeseen ja pyyhi. Huomioi riittävä kosteus. Tavanomaisissa käyttötilanteissa pintoja ei tarvitse huuhdella. Eritetahrojen desinfektio: Mikäli eritteen määrä on suuri, imeytä erite paperi- tai muuhun kertakäyttöiseen pyyhkeeseen. Tämän jälkeen desinfioi tahriintunut alue. Huomioi riittävä kosteus. Pienemmät tai kuivuneet eritetahrat voi käsitellä ilman erillistä imeyttämistä. Kun pinta on kuivunut, on desinfektio tapahtunut.

Huomioitavaa

Varmista, että käsiteltävät pinnat kestävät happamia aineita. Marmorille tuote ei sovellu. Mikäli tarpeen, huuhtele pinta desinfioinnin jälkeen. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat kosteat pinnat on huuhdeltava tai varmistettava, että pinnat ovat täysin kuivuneet.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas neste

pH

Tuotteen pH 2 (hapan)

Varastointi

Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa auringonvalolta suojattuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilyy 2 v. valmistusajankohdasta.

Valmistusmaa

NETHERLANDS

Tyhjän pakkauksen hävitysohjeet

Löydät hävitysohjeen koodin etiketissä olevasta merkistäKiiltoCleanilla on tuotepakkauksissaan merkki, joka viittaa suositusohjeeseen tuotejäännöksen ja tyhjän tuotepakkauksen hävityksestä. Ohjeet on laadittu pakkausmateriaalin ja tuotetyypin mukaan, kullekin tyypille on oma hävitysohjeensa.

Lisätiedot:
1. Kunnallinen jätehuoltoviranomainen
2. KiiltoClean Oy / tuoteneuvonta

DI/M
Kuivunut tuote on yleensä kaatopaikkakelpoista tavanomaisen yhdyskuntajätteen mukana. Nestemäinen tuote hävitetään jätehuoltoviranomaisen hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle.

EWC-jätekoodi 080410 - muut kuin nimikkeessä 080409 mainitut liima- ja tiivistysmassa jätteet. EWC-jätekoodi 080112 - muut kuin nimikkeessä 080111 mainitut maali- ja lakkajätteet.

LI/M
Pienet määrät tuotetta kuivatetaan ulkoilmassa kuiviin. Suuret määrät toimitetaan kunnalliseen ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan tai Ekokem Oy:lle. Ei saa päästää viemäriin. Tyhjät,kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle.

EWC-jätekoodi 070704 - muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset.

P1/K
Pienet määrät tuotetta voidaan toimittaa kaatopaikalle. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P1/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P2/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P3/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Tuotetta ei saa neutraloida hapolla. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P4/Am
Tuote hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin. Tyhjät, paineettomat astiat voidaan toimittaa pienmetallikeräykseen. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

PL/A
Tuote ja pakkaus toimitetaan sekajätteeseen.

EWC-jätekoodi 200130 - muut kuin nimikkeessä 200129 mainitut pesu- ja puhdistusaineet.

Varoitusmerkit

Tuotteen varoituslausekkeet

H412, P273, P501

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

Ympäristövaikutukset

Älä sekoita desinfektioainetta muiden puhdistusaineiden kanssa. Tuotetta ei saa kaataa takaisin alkuperäispakkaukseen. Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 Tuotetiedote (GB)

Kiilto Oxy 300 Tuotetiedote (SE)

Kiilto Oxy 300 Käyttöturvatiedote (GB)

Kiilto Oxy 300 Käyttöturvatiedote (SE)

Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 5L tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Kiilto Oxy 300 1 L tuotekuva

Muita aiheeseen liittyviä tuotteita

© KiiltoClean Oy
PL 157, 20101 Turku
Puhelinvaihde: 0207 710 400 (arkisin 8-16)
Sähköposti: [email protected]

 

Tilauskeskus

Lähetä tästä sähköpostia tilauskeskukseen
Sähköposti: [email protected] (tilaukset)
Puhelinnumero: 0207 710 401 (arkisin 8-16)

 

Kuluttajaneuvonta

Lähetä tästä kysymys Kuluttajaneuvontaan
Puhelinnumero: 050 410 6145
(ti ja to klo 9.00-11.00)