Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
                                               
Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
                                       
                                   
                               

Kiilto Pluschlor
Desinfioiva puhdistusaine

Natriumhypokloriittia sisältävä puhdistusaine emästä sietävien pintojen desinfioivaan puhdistukseen ja valkaisuun. Poistaa hajuja. Myös eritetahradesinfektioon.

Käyttökohteet

Emäksiä sietävien pintojen puhdistukseen, desinfiointiin ja valkaisuun, erityisesti kosteisiin tiloihin. Erinomainen uimahallien ja kylpylöiden puhdistukseen. Soveltuu myö seritetahradesinfektioon.

Pakkauskoko Tuotekoodi GTIN
6 x 1 l 410661 6412604106615
3 x 5 l 410663 6412604106639
1 x 20 l 41029 6417964410297
pH 13

Tuoteominaisuudet

Käyttö- ja annostusohje

Käyttöliuos tehdään kylmään veteen. Pesun jälkeen huolellinen huuhtelu. 200 ppm = 5-10 ml / 995-990 ml vettä 500 ppm = 13-25 ml / 987-975 ml vettä 1000 ppm = 20-50 ml / 980-950 ml vettä 5000 ppm = 100-250 ml / 900-750 ml vettä Alin annostus juuri valmistetulle - ylin lähes 9 kk vanhalle tuotteelle.

Huomioitavaa

Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Älä käytä yhdessä happamien puhdistusaineiden kanssa.

Ulkonäkö ja tuoksu

Väritön, hajusteeton neste.

pH

Tuotteen pH 13 (vahvasti emäksinen)

Käyttöliuoksen pH 11,5 (vahvasti emäksinen)

Varastointi

5 - +24°C alkuperäispakkauksessa, auringonvalolta suojattuna. Kloorin teho säilyy 12 kk valmistuspäivästä avaamattomassa pakkauksessa.

Valmistusmaa

FINLAND

Millä aineella saan puhdistettua pihkan suihkutilan laatoista ja puhdistettua lattian tummuneet saumat?

Mitä puhdistusainetta suosittelisitte WC tilan muovimatolle, johon on mennyt hiusväriä värjayksen yhteydessä.

Millä voin puhdistaa teräspinnat, kuten esim. tiskipöydät pinttyneestä liasta (liima, maalit, purukumi)?

Kuinka paljon Kiilto Pluschlor -puhdistusainetta annostellaan painepesuriin 5 l kanisteriin?

Millä desinfioivalla pesuaineella pestään sauna?

Tyhjän pakkauksen hävitysohjeet

Löydät hävitysohjeen koodin etiketissä olevasta merkistäKiiltoCleanilla on tuotepakkauksissaan merkki, joka viittaa suositusohjeeseen tuotejäännöksen ja tyhjän tuotepakkauksen hävityksestä. Ohjeet on laadittu pakkausmateriaalin ja tuotetyypin mukaan, kullekin tyypille on oma hävitysohjeensa.

Lisätiedot:
1. Kunnallinen jätehuoltoviranomainen
2. KiiltoClean Oy / tuoteneuvonta

DI/M
Kuivunut tuote on yleensä kaatopaikkakelpoista tavanomaisen yhdyskuntajätteen mukana. Nestemäinen tuote hävitetään jätehuoltoviranomaisen hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle.

EWC-jätekoodi 080410 - muut kuin nimikkeessä 080409 mainitut liima- ja tiivistysmassa jätteet. EWC-jätekoodi 080112 - muut kuin nimikkeessä 080111 mainitut maali- ja lakkajätteet.

LI/M
Pienet määrät tuotetta kuivatetaan ulkoilmassa kuiviin. Suuret määrät toimitetaan kunnalliseen ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan tai Ekokem Oy:lle. Ei saa päästää viemäriin. Tyhjät,kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle.

EWC-jätekoodi 070704 - muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset.

P1/K
Pienet määrät tuotetta voidaan toimittaa kaatopaikalle. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P1/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P2/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P3/M
Pienet määrät tuotetta voidaan kaataa viemäriin runsaan veden kanssa. Tuotetta ei saa neutraloida hapolla. Suuret määrät hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kaatopaikalle. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

P4/Am
Tuote hävitetään ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin. Tyhjät, paineettomat astiat voidaan toimittaa pienmetallikeräykseen. Kartongit toimitetaan kierrätykseen.

EWC-jätekoodi 200129 - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

PL/A
Tuote ja pakkaus toimitetaan sekajätteeseen.

EWC-jätekoodi 200130 - muut kuin nimikkeessä 200129 mainitut pesu- ja puhdistusaineet.

Varoitusmerkit

Tuotteen varoituslausekkeet

EUH031, H290, H314, H318, H400, P280, P305, P308, P313, P338, P351, P501

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Voi syövyttää metalleja. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, silmiensuojainta /kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

Ympäristövaikutukset

Käytettävä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava runsaalla vedellä, yhteys lääkäriin. Käyttöturvallisuustiedote ja tyhjän tuotepakkauksen hävitysohje: katso www.kiiltoclean.fi.

Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor Tuotetiedote (GB)

Kiilto Pluschlor Tuotetiedote (SE)

Kiilto Pluschlor Käyttöturvatiedote (SE)

Kiilto Pluschlor Käyttöturvatiedote (GB)

Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 20 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 1 l tuotekuva
Standard Post with Image

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Kiilto Pluschlor 5 l tuotekuva

Muita aiheeseen liittyviä tuotteita

© KiiltoClean Oy
PL 157, 20101 Turku
Puhelinvaihde: 0207 710 400 (arkisin 8-16)
Sähköposti: [email protected]

 

Tilauskeskus

Lähetä tästä sähköpostia tilauskeskukseen
Sähköposti: [email protected] (tilaukset)
Puhelinnumero: 0207 710 401 (arkisin 8-16)

 

Kuluttajaneuvonta

Lähetä tästä kysymys Kuluttajaneuvontaan
Puhelinnumero: 050 410 6145
(ti ja to klo 9.00-11.00)